U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Zaandam, 24-04-2012

Inzet Acteur:

De LetsGrim acteur kan geen dwang worden opgelegd. De LetsGrim acteur speelt conform het reglement van het Oranje Kruis. LetsGrim behoudt zich het recht om terug te trekken voor of tijdens het spel. Het is niet toegestaan om bij de LetsGrim acteur de slagader in de hals te voelen. Tevens is het niet toegestaan de handgreep van Heimlich volledig uit te voeren, Reanimatie toe te passen en een hyperventilatie te laten uitbeelden.

No Play:

De aanvrager dient van te voren de les groep in te lichten over het codewoord NO PLAY. Wanneer tijdens de inzet de LetsGrim acteur werkelijk onwel wordt zal deze gebruik maken van: NO PLAY. Bij een 'No-Play' dient het spel en daarmee ook het trainingsdoel, waarbij de LetsGrim acteur bij betrokken is, te worden stopgezet en dient direct contact te worden opgenomen met professionele hulpverlening.

Aanvragen en annuleren:

Omdat onze medewerking steeds vaker gevraagd wordt en we iedereen tevreden willen stellen, verzoeken ik u met de volgende spelregels rekening te houden: De aanvragen dienen uiterlijk 4 weken tevoren ingediend te worden. De aanvragen worden dan automatisch gehonoreerd. Indien we op de gewenste datum niet beschikbaar zijn dan wordt z.s.m. onze annulering per mail medegedeeld binnen 48 uur na aanvraag. Kan een inzet/oefening vanuit de kant van een bedrijf of vereniging niet doorgaan dan dient dit maximaal 48 uur van tevoren bekend te zijn bij LetsGrim. Is dit niet het geval dan worden de aangevraagde uren toch in rekening gebracht.

Indien het bedrijf of vereniging het wenselijk vind dat de Acteur eerder aanwezig moet zijn om zich voor te kunnen bereiden, dan wordt deze tijd ook in rekening gebracht, en moet worden aangegeven in de aanvraag.

Samenvatting LetsGrim tarieven:

Voor EHBO examens: € 30,00 euro per uur

Voor bedrijven en overheidsinstellingen: € 25,00 euro per uur met een minimum van 3 uur + € 0,19 cent per km.

SFX Grimeurs en FX pyro effecten worden op basis van de wensen van de klant berekent + € 0,19 cent per km.

Al deze bedragen zijn incl. Btw.

Figuratie(edel) en Scareactor Tarieven gaan altijd in overleg met de opdrachtgever.

Betalingen:

Bij grote SFX Grimeur en FX pyro effect opdrachten wordt er 50% aanbetaling, 10% voor levering en 40% op de dag van leveren tenzij anders overeengekomen te zijn gevraagd.

De betaling, van de LOTUS® factuur, dient 30 dagen na dagtekening te worden te zijn overgemaakt op  ING bankrekeningnummer NL61INGB0006848286 t.a.v. Lets Grim te Zaandam, met vermelding van het factuurnummer.

Figuranten:

De aanvrager dient zelf voor figuranten te zorgen. Als figuranten worden ingezet is het raadzaam dat zij in het bezit zijn van een geldig EHBO-diploma. Zij kunnen ingezet worden voor lichte verwondingen die niet gegrimeerd behoeven te worden. Het is, behalve bij grote oefeningen georganiseerd vanuit de overheid, niet toegestaan dat Slachtoffer Acteur anderen dan zichzelf grimeren. Figuranten treden op voor eigen risico. Wanneer één of meerdere figuranten wel bij gegrimeerd moeten worden, zullen er extra kosten in rekening gebracht worden. Voor het grimeren van extra personen betaald u € 5,00 euro p.p. voor diverse kleine verwondingen.

Aanwezigheid:

De Lets Grim acteur zal 30 minuten voor aanvang aanwezig zijn op locatie. Een voorbeeld: Als u een Slachtoffer Acteur aanvraagt voor 8:30 uur dan zal de LetsGrim acteur  aanwezig zijn om 8:00 uur. Wij verwachten dus ook dat de instructeur een half uur van te voren aanwezig is. Op deze manier kunnen wij voordat de lessen beginnen overleggen.

Letsels:

Als er specifieke letsels gespeeld moeten worden, dan kunt u dit aangeven op het aanvraagformulier. Zo kan de LetsGrim Acteur eventueel extra kleding en/of materialen meenemen om zo de enscenering compleet te maken.

Grimeer ruimte:

De ruimte waar gegrimeerd wordt, moet i.v.m. privacy en hygiëne, afsluitbaar en schoon zijn. Na de inzet moet er gebruik kunnen worden gemaakt van een wasgelegenheid met water. Er wordt niet in toiletten of op een gang/hal of kast gegrimeerd.

Enscenering:

Bij oefeningen kan LetsGrim advies geven voor wat betreft het ensceneren en het ontwerpen van een ongeval. Dit voorkomt dat een slachtoffer ergens komt te liggen met een letsel zonder kloppende ongeval toedracht.

Inzet Instructeur BHV, EHBO:

U kunt ons inhuren voor BHV, EHBO en Ontruiming of Reanimatie met AED.

Maar ook voor een inspectie/controle van branddeuren, vluchtwegen, brandmiddelen en communicatie middelen of voor het uitzetten van een brand en ontruimingsoefening.

Voor prijzen of het boeken van een instructeur kunt u mailen naar info@LetsGrim.nl

Klacht:

Het kan ook voorkomen dat u niet tevreden bent over het spel, grime of acteer prestaties van de LetsGrim acteur. Het beste om hier mee om te gaan is om allereerst feedback te geven dit wordt als aandachtspunt gezien voor volgende optredens. Wanneer er meerdere malen niet naar behoren gespeeld word, staat u als aanvrager in uw recht om een schriftelijke klacht in te dienen bij LetsGrim. Uw klacht moet wel bestaan uit gegronde en goed onderbouwde beweegredenen.

Contact:

Voor contacten kunt u terecht op de website www.LetsGrim.nl of telefonisch via telefoon nummer +31620814265. Mailen kan ook naar info@LetsGrim.nl

Slot Bepaling:

Deze voorwaarden gelden bij het gebruik maken van de alle diensten die LetsGrim verzorgd.

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen en verdere informatie over Lets Grim, kunt u terecht op onze website; www.LetsGrim.nl